Behandlingar

Kias Fysioterapi använder sig av flera olika behandlingsmetoder för att kunna möta de olika individuella behoven. Här förklarar vi vad de olika metoderna innebär.

 

 • Basal kroppskännedom
 • Psykodynamisk kroppsterapi (PDK)
 • Mediyoga
 • QiGong/Taichi
 • Akupunktur
 • Taktil stimulering
 • Bassängbehandling/Hydroterapi
 • Massage- och avspänningstekniker
 • Sjukdomsförebyggande behandling och stöd till hälsosamma levnadsvanor
 • FaR – Fysisk aktivitet på recept
 • Neurosomatik (svensk metod som bygger på traumametoden SE – Somatic Experiencing)
 • Fertilitetsbefrämjande fysioterapi

Fertilitetsbefrämjande fysioterapi, (jag är utbildad  hos Anne Marie Jensen , Köpenhamn)Anne Marie har i sina behandlingsresultat med sub- och infertilitet funnit stöd för att det är en kombination av undervisning i reproduktiv hälsa, individuell fysioterapi och mind/body-träning i grupp som ger bäst resultat.Det finns en hälsovinst i att kombinera förebyggande insatser från vården och från kvinnan/paret själva. För när individen blir delaktig och känner sig betydelsefull blir tillvaron och lidandet mer begripligt, hanterbart och även meningsfullt. När vi får ett sammanhang för det lidande vi möter i livet kan vi nå hälsa på flera plan, fysiskt, psykiskt, andligt och socialt.                                                Basal Kroppskännedom. Balanserad hållning, frihet i andning och rörelser och medveten närvaro är centrala begrepp. För mer information, se hemsida Institutet för basal kroppskännedom (ibk.nu). För förhållningssätt till kroppen, anatomi och övningar, läs mer här.  Behandlingen utförs genom enkla rörelseövningar. Rörelserna är anpassade efter människans anatomiska förutsättningar och rörelsemönster och syftar till att locka fram det mest optimala, grundläggande och funktionella sättet att använda kroppen. Ett annat syfte i Basal Kroppskännedom™ är att stärka förmågan till medveten närvaro (mental närvaro) – att vara ”här och nu”. Det övas både i stillhet och tillsammans med de strukturerade rörelseövningarna. I BK är det alltid upplevelserna och skeendena i kroppen som är ankaret för närvarokontakten. Man kan tillämpa BK vid rent fysiska besvär och smärtor ex  vid idrottsskador, ledbesvär och förslitningar men också spänningar, sömnproblem, stress, ångest och utmattningsdepressioner. http://www.artist-musikerhalsan.se/musikerergonomi

Psykodynamisk kroppsterapi (PDK)
PDK/PMF är psykoterapeutiskt inriktad sjukgymnastik. Metoden bygger på att det finns ett intimt samband mellan kropp, muskelspänningar och känslor. Behandlingen omfattar en kombination av samtal baserat på affektteori (se separat dokument om affektteori och affektmedvetenhet) och kroppslig behandlingsteknik med rötter i psykoanalytikern Wilhelm Reichs tankar om muskelpansar som psykologiska försvar.
http://www.psykodynamiskkroppsterapi.se

Mediyoga/Basal kroppskännedomÖvningarna utförs liggande och sittande och anpassas efter dina förutsättningar. Vi fokuserar på medveten andning. Rörelserna ar långsamma och mjuka. Tillsammans med avslappning och meditation ger det dig balans i kropp och sinne. MediYoga – är en modern, svenskutvecklad yogaform, sprungen ur den klassiska kundaliniyogan, som med hjälp av det mest ursprungliga och kraftfulla inom traditionell yoga strävar att skapa hälsa och balans hos dagens människor. I denna behandling, med mig,  vävs det in den basala kroppskännedomens grunder.

TaichiQiGong 18 rörelser/Basal kroppskännedom
TaichiQiGong
är mjuka övningar som balanserar energiflöde och cirkulation.  När du tränar  så får du också hjälp med att ta ut rörligheten i hela kroppen. Du tränar balans och koordination samtidigt som du balanserar din kropp och ditt psyke. Du får en bättre hållning och kan uppleva trygghet och harmoni, utan stress och krav. I denna behandling, med mig, vävs det in den basala kroppskännedomens grunder.
Akupunktur
Akupunktur används för att lindra smärta och behandla vissa sjukdomstillstånd. När nålar sätts in i särskilda akupunkturpunkter på kroppen ökar produktionen av olika ämnen, till exempel endorfin, kroppens eget morfin, som bidrar till att minska smärtan. Efter akupunkturbehandlingen känns musklerna ofta mycket avspända. Akupunktur härstammar från traditionell kinesisk medicin. Med modern västerländsk forskning har man kunnat visa att akupunktur har goda effekter i form av smärtlindring samt påverkan på det autonoma nervsystemet, det vill säga det nervsystem som inte styrs med viljan.

Taktil stimulering
Taktil stimulering är en svensk massagemetod som består av en mjuk, följsam beröring. Den skiljer sig från annan massage eftersom man inte knådar och arbetar med musklerna. Enligt företrädarna kan den taktila massagen ge smärtlindring, avslappning och välbefinnande genom att bland annat stimulera utsöndring av hormonet oxytocin.

FaR – Fysisk aktivitet på recept
Fysisk aktivitet aktiverar hela människan, såväl fysiskt som psykiskt och även existentiellt. Utöver de mer påtagliga fysiska effekterna ger regelbunden fysisk aktivitet en känsla av ökad vitalitet, avspänning, välbehag och förbättrad självkänsla. Kunskapen om alla positiva hälsoeffekter av fysisk aktivitet är i dag väl underbyggd. Alla vårdgivare med legitimation kan ordinera fysisk aktivitet på recept (FaR), en svensk metod som används i alla landsting. Metodens grund är en överenskommelse mellan patient och vårdgivare om att ökad fysisk aktivitet är önskvärt, och ska ingå som en del av behandlingen. Ordinationen följer evidens för träningsform, dos, frekvens och ansträngningsgrad och beaktar patientens riskfaktorer. Vidare ingår hänvisning och stöd till var och hur aktiviteten kan utföras. Behandlingen med fysisk aktivitet initieras av hälso- och sjukvården men utförs utanför denna.