Behandlingar

Kias Fysioterapi använder sig av flera olika behandlingsmetoder för att kunna möta de olika individuella behoven. Här förklarar vi vad de olika metoderna innebär.

 

 • Basal kroppskännedom
 • Psykodynamisk kroppsterapi (PDK)
 • Mediyoga
 • QiGong/Taichi
 • Akupunktur
 • Taktil stimulering
 • Bassängbehandling/Hydroterapi
 • Massage- och avspänningstekniker
 • Sjukdomsförebyggande behandling och stöd till hälsosamma levnadsvanor
 • FaR – Fysisk aktivitet på recept
 • Neurosomatik (svensk metod som bygger på traumametoden SE – Somatic Experiencing)

 

Basal kroppskännedom
Balanserad hållning, frihet i andning och rörelser och medveten närvaro är centrala begrepp. För mer information, se hemsida Institutet för basal kroppskännedom (ibk.nu). För förhållningssätt till kroppen, anatomi och övningar, läs mer här.  Behandlingen utförs genom enkla rörelseövningar. Rörelserna är anpassade efter människans anatomiska förutsättningar och rörelsemönster och syftar till att locka fram det mest optimala, grundläggande och funktionella sättet att använda kroppen. Ett annat syfte i Basal Kroppskännedom™ är att stärka förmågan till medveten närvaro (mental närvaro) – att vara ”här och nu”. Det övas både i stillhet och tillsammans med de strukturerade rörelseövningarna. I BK är det alltid upplevelserna och skeendena i kroppen som är ankaret för närvarokontakten. Man kan tillämpa BK vid rent fysiska besvär och smärtor ex  vid idrottsskador, ledbesvär och förslitningar men också spänningar, sömnproblem, stress, ångest och utmattningsdepressioner.
http://www.artist-musikerhalsan.se/musikerergonomi

 

Psykodynamisk kroppsterapi (PDK)
PDK/PMF är psykoterapeutiskt inriktad sjukgymnastik. Metoden bygger på att det finns ett intimt samband mellan kropp, muskelspänningar och känslor. Behandlingen omfattar en kombination av samtal baserat på affektteori (se separat dokument om affektteori och affektmedvetenhet) och kroppslig behandlingsteknik med rötter i psykoanalytikern Wilhelm Reichs tankar om muskelpansar som psykologiska försvar.
http://www.psykodynamiskkroppsterapi.se

 

Mediyoga/Basal kroppskännedom
Övningarna utförs liggande och sittande och anpassas efter dina förutsättningar. Vi fokuserar på medveten andning. Rörelserna ar långsamma och mjuka. Tillsammans med avslappning och meditation ger det dig balans i kropp och sinne.
MediYoga – är en modern, svenskutvecklad yogaform, sprungen ur den klassiska kundaliniyogan, som med hjälp av det mest ursprungliga och kraftfulla inom traditionell yoga strävar att skapa hälsa och balans hos dagens människor. I denna behandling, med mig,  vävs det in den basala kroppskännedomens grunder.
Friskvård/kurser där det finns träning i Medicinsk yoga, QiGong samt TaiChi.
http://www.vgregion.se/far