Behandlingsgrupper & Friskvård

Vårterminen 2022

Är du intresserad av någon grupp så välkommen att kontakta mig – det finns inget remisskrav.

Mediyoga/Basal Kroppskännedom/

Torsdagar kl 10.00 , börjar vecka 3, det går bra att komma med under terminens gång

AiChi/BK i varmvatten
tisdagar kl 14.00

QiGongformen – TaichiQiGong/”Shibashi” 18 rörelser / Basal Kroppskännedom
Ej klart än / när det börjar bli varmare ute så kommer vi i alla fall att vara utomhus

Mediyoga/Basal Kroppskännedom               torsdagar kl 10 00

TaichiQiGong/Basal Kroppskännedom           antagligen april/maj utomhus

TaiChi/Korta Yangformen/Basal Kroppskännedom       individuella behandlingar

TRE Tension & Trauma Releasing Exercises, Djupavslappningsmetod, grupp startar när minst 5
deltagare är anmälda

AiChi i varmvatten djupavslappning i rehabbassäng tisdagar kl 14.00, grupp börjar
när minst 3 deltagare
är anmälda.

Du kan ladda ned informationen som pdf i menyn till vänster.

 

FaR – Fysisk aktivitet på recept
Fysisk aktivitet aktiverar hela människan, såväl fysiskt som psykiskt och även existentiellt. Utöver de mer påtagliga fysiska effekterna ger regelbunden fysisk aktivitet en känsla av ökad vitalitet, avspänning, välbehag och förbättrad självkänsla. Kunskapen om alla positiva hälsoeffekter av fysisk aktivitet är i dag väl underbyggd. Alla vårdgivare med legitimation kan ordinera fysisk aktivitet på recept (FaR), en svensk metod som används i alla landsting. Metodens grund är en överenskommelse mellan patient och vårdgivare om att ökad fysisk aktivitet är önskvärt, och ska ingå som en del av behandlingen. Ordinationen följer evidens för träningsform, dos, frekvens och ansträngningsgrad och beaktar patientens riskfaktorer. Vidare ingår hänvisning och stöd till var och hur aktiviteten kan utföras. Behandlingen med fysisk aktivitet initieras av hälso- och sjukvården men utförs utanför denna.

 

Mediyoga/MediYoga

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lokal: Vilanbadet, Skara, B-salen

Klädsel: Mjuka kläder, gott om utrymme att andas fritt, varma sockar och möjlighet att ta på och av en tröja om man är varm/alt. fryser

Mediyoga är en unik terapeutisk yogaform för den svenska sjukvården, obunden och fri från kulturella restriktioner anpassad utifrån det moderna samhällets behov. MediYoga så som den har formats och utvecklats på Institutet för Medicinsk Yoga i Stockholm är en terapeutisk yogaform som utgår från klassisk kundaliniyoga, en mycket gammal, ursprunglig yoga från norra Indien och Tibet, med rötter i den tantriska traditionen, en av de äldsta former av yoga människan känner till.

MediYoga är ett utpräglat terapeutiskt system som kan användas vid rehabilitering. Fysiska övningar och ställningar kombineras med andnings- och koncentrationstekniker. Korta enkla yogapass kombineras med djupverkande meditation för att så som en integrerad helhet skapa specifika terapeutiska effekter och utifrån yogans grundläggande intention verka för en djup, direkt och energimässig balans på alla plan. Alla övningar utförs alltid med utgångspunkt utifrån individens förmåga och kapacitet.

Vi arbetar mest liggande och sittande.

Vill du läsa mera se  https://mediyoga.se/

QiGong – formen Taichi Qigong 18 rörelser – ”Shibashi”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lokal: Vilanbadet, Skara, B-salen

Klädsel: Mjuka kläder, gott om utrymme att andas fritt, varma sockar och möjlighet att ta på och av en tröja om man är varm/alt. fryser

Denna  QiGong är en blandform av taichi och qigong och lärdes ursprungligen ut till patienter på sjukhus. Vetenskapliga studier visar att Qigong/Taichi är en evidensbaserad metod vid träning av balansproblem, rädsla för att falla och stressrelaterade besvär. Qigong är relativt lätt att lära. Träningen utförs oftast stående, en långsam, mjuk rörelse upprepas ett antal gånger och följs sedan av andra i en särskild ordning. Gående, sittande och liggande övningar ingår också.
Qigong och tai chi tränar kroppen genom att förbättra andningsförmåga, rörlighet, koordination, balans, muskelstyrka, hållning och kroppskännedom. Samtidigt övar man – ur ett psykologiskt perspektiv – kroppsmedvetenhet, uppmärksamhet, tålamod, lekfullhet, självkänsla.
BRA ATT VETA INFÖR TRÄNINGSPASSEN:
– Rörelserna görs långsamt, jämnt, liksom flytande. För att fånga känslan kan du föreställa dig att du rör dig i vatten, eller mot annat mjukt motstånd.
– Om du tycker att en rörelse är svår att göra eller gör ont utför den efter din förmåga, eller stå/sitt stilla och tänk att du gör rörelsen.
– Ha inga förutfattade meningar om vad som ska hända.
– Ha tålamod med dig själv.
– Jämför inte med andra, gör bara så gott du kan.
– Odla en anda av öppenhet och vänlighet mot dig själv (och de andra i gruppen).
– Om det blir för jobbigt att stå upp under hela qigongpasset, ta fram en stol och sätt dig en stund, du kan fortsätta med rörelserna i den positionen. Det går också bra att sitta hela passet.

Vill du läsa mer:   läs ”Qigong-Hjälp i vardagen” av Liane U Shoefer och ”Qigong- så finner du din inre energi” av Micahel Tse samt googla på shibashi eller taichi qigong 18 rörelser.

 

Tai Chi Chuan

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lokal: Vilanbadet, Skara, B-salen

Klädsel: Mjuka kläder, gott om utrymme att andas fritt, varma sockar och möjlighet att ta på och av en tröja om man är varm/alt. fryser

Tai Chi Chuan – stillhet i rörelse – präglas av avspänd vakenhet och medveten närvaro eller om man så vill Mindfullness i mera modernt språkbruk. Tai Chi är på en och samma gång gymnastik , meditation och Qi Gong. Grundövningen är den långsamma Tai Chi-formen som är en flytande och obruten serie rörelser. Det kan kallas rörelsemeditation. Rörelserna utförs långsamt, mjukt och ändå kraftfullt, med avspänd kropp och avspänt sinne, men med djup koncentration, på ett sådant sätt att hela organismen stärks och balanseras. Genom att öka det fria flödet av Qi-energi arbetar Tai Chi på att återskapa balansen mellan människans fysiska, mentala och själsliga natur. Det motverkar stress och sjukdomar, leder till bättre hälsa och välbefinnande. Tai Chi Chuan som är det fullständiga namnet, kan läras av alla oavsett kön, ålder och fysiska förutsättningar. Vetenskapliga studier visar att Tai Chi är en evidensbaserad metod vid träning av balansproblem, rädsla för att falla och stressrelaterade besvär.

Vi arbetar mest stående och i rörelse.

 

Mer information:

Qi Gong är ett samlingsnamn för alla de traditionella kinesiska metoder som genom meditation och rörelseövningar påverkar människans Qi. Qi Gong betyder helt enkelt ”Qi-energi övning” och har utvecklats parallellt med den kinesiska medicinen under tusentals år. I både qigong och tai chi ingår många rörelser som är inspirerade av de vilda djurens rörelsemönster. De kombineras med en avslappnad och medveten andning. Båda rörelseformerna sägs stimulera till självläkning.

Tai Chi är en undergrupp av dessa, och ingår i det större begreppet Qi Gong. Qi kan ses som ”livskraften”, energin som finns i allt, och som i människan flödar i ett grenverk av kanaler. Detta är en parallell till begreppet ”Prana” i den indiska filosofin, därför kallas Tai Chi och Qi Gong ibland för kinesisk yoga. Människans hälsotillstånd och harmoni är beroende av balansen och det fria flödet i detta system. Det kan påverkas genom behandlingsformer som exempelvis akupunktur, massage och akupressur, och genom övningar som meditation och rörelseövningar. Det mentala påverkar det kroppsliga och kan ge upphov till såväl välmående som sjukdomssymptom, och det fysiska påverkar i samma utsträckning det psykiska. Detta är ju egentligen allmänt känt, men det är sällan vi tar fasta på detta. I den kinesiska medicinen går man så långt som att se dem båda som ett och samma. Genom Tai Chi/ Qi Gong lär vi oss därför att arbeta med såväl kroppslig som själslig balansering.