Litteraturtips

”Den harmoniska kroppen”
En osynlig övning
Författare: Jacques Dropsy

”Leva i sin kropp”
Kroppsuttryck och mänsklig kontakt
Författare: Jacques Dropsy

”Hur gör du när du rör dig?”
Basal kroppskännedom för vardag, friskvård, idrott och rehab
Författare: Anna Sannum Karlsson och Wiveca Cederhag

”När kroppen säger ifrån”
Program för självhjälp
Författare: Britt W. Bragée

”Aktiv avspänning”
Författare: Birgitta Rudberg

”Kroppen har sina skäl”
Självhelande och antigymnastik
Författare: Thérèse Bertherat och Carol Bernstein

”Kroppens budskap”
Nya vägar inom antigymnastiken
Författare: Thérèse Bertherat och Carol Bernstein

”Att förstå kroppens budskap”
– sjukgymnastiska perspektiv
Redaktörer: Gabrielle Biguet, Riita Keskinen-Rosenqvist, Adrienne Levy Berg

”The Revolutionary Trauma Release Process”
Författare: Dr. David Berceli

”The Body Keeps the Score”
Författare: Bessel A. Van der Kolk

”The Body Bears the Burden”
Trauma, Dissociation, and Disease
Författare: Robert Scaer

”Waking the Tiger”
Healing Trauma
Författare:Peter A. Levine

”Fertilitet & fysioterapi” : en guide till behandling och självbehandling – Danskt band, Svenska, 2020
Författare: Anne Marie Jensen