Om Kia

Kia mott 2 liten storlek

 

Kias Fysioterapi drivs av mig, Kia Thomsen, legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut samt samtalsterapeut (steg 1-utbildad psykoterapeut) med över 30 års erfarenhet inom sjukgymnastik.

Jag har varit verksam inom både öppen och sluten vård, men även varit lärare vid Göteborgs Universitet (Sjukgymnastutbildningen) samt arbetat med forskningsprojektet ”Fysioterapi för män med kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom” vid Skaraborgs sjukhus under åren 2008-2012.

Vad jag tycker är viktigt och vad min erfarenhet lärt mig:

Den individuellt anpassade behandlingsplanen är den mest effektiva och att man som patient känner sig sedd och blir tagen på allvar.

 

 

Utbildning/specialisering/fortbildning:

 • Examen sjukgymnastik (1976), Institutet för arbetsterapeuter och sjukgymnaster
 • Steg IV Basal Kroppskännedom (BK), Institutet för basal kroppskännedom
 • Psykodynamisk Kroppsterapi (PDK), 60 p., Karolinska Institutet
 • Steg I psykoterapeut
 • Klinisk psykologi för sjukgymnaster
 • Handledarutbildning, Göteborgs Univ.
 • TaiChi I-III för Jacques Dropsy/nu årligen för Knud Jörgen Holck
 • Instruktör i Medicinsk Yoga
 • Instruktör i MinQiGong
 • Akupunkturutbildning –  genom AKAB Utbildning i samarbete med Sjukgymnasternas sektion
  för Smärta och Sensorisk stimulering (SgSS)
 • Taktil stimulering
 • TRE (Tension Stress TraumaRelease) instruktör 2019 (började 2017 med David Berceli i
  Portland, Oregon, USA)
  Shiatsu/japansk kroppsterapi, fördjupning kurser under 2019 och 2020, med två olika lärare
  samt med Jaques Dropsy från 1980-talet och framåt /arbete med shiatsu i alla
  taichiträningar.
  Fertilitetsbefrämjande fysioterapi, introduktionskurs, Köpenhamn hösten 2021

  Vill du veta mer?